Sera İçi Sulama Sistemi

Sera İçi Sulama Sistemi

PE ana dagıtım boruları, lateral borular ( damlama veya drip sulama ),  lateral / ana dagıtım boru bağlantıları, emitörler, spagetti hortumları,  damlama kazıkları, hat başı elektrovanalar, kesiciler, basınç okuyucular ve hat sonu vanalardan oluşur.      
 

GÜBRELEME MERKEZİ ( FERTİGASYON ÜNİTESİ )

Üretim serası için Spagetti damla sulama sistemi ihtiyacına göre Sulama ve fertigasyon merkezi sistem projelendirilir. Proje degerlerine göre seçilen fertigasyon ünitesinden EC – PH kontrolu,

sulama miktarı ve sulama zamanı ve sulama bölmelerini kontrol edebilme ile otomasyona uygun çalışabilme özellikleri olmalıdır.

Fertigasyon ünitesi ile birlikte gübre ve asit hazırlama tankları, tank karıştırıcıları , Filtrasyon sistemi ( suyunun kalitesine göre hidrosiklon, yosun kum filitresi, disk filitre veya mesh filtre kombinasyonları )pompalar, vanalar, debi ölçerler ve otomasyon panoları sistemde bulunmalıdır.